Enerji Depolama Çözümleri (EDS)

OVEO

OVEO 2006 yılından bugüne elektrikli araçlar ve etkin batarya yönetimi konusundaki bilgi birikimini, aynı tip bataryalarla enerji saklama konusunda da yenilik ve avantaj sağlayacağını görerek bu konuda ArGe çalışmaları yapmayı hedeflemiştir. *İlk aşamada Li-Ion bataryalarla donatılmış Kesintisiz Güç Kaynaklarının ilk prototiplerini geliştirmiş ve saha testlerinden başarıyla geçirmiştir. Kullanılan batarya tipinin ve OVEO ’nun kendi geliştirdiği batarya yönetim sisteminin (OVEO BMS) ömür ve verim olarak sağladığı avantajların çok daha büyük boyutlu enerji saklama sistemlerinde de ön plana çıkacağı ve piyasada hiç olmayan boyut, teknik kapasite ve ömürde enerji saklanacağı öngörülmüştür.

1. OVEO EDS, Arge çalışmaları tamamlanmış yüksek kapasiteli LiFePO4 bataryalar ile donatılmış bir enerji saklama ünitesidir.
2. OVEO EDS, elektrikli araçlarda kullanılan OVEO Akıllı Batarya Yönetim Sistemi (OVEO BMS) elektronik kartları ve yazılımları ile kontrol edilmektedir. Bu sistem, OVEO EDS’ye eşi benzeri olmayan bir performans üstünlüğü sağlamaktadır. OVEO BMS, OVEO EDS’de kullanılan tüm batarya hücrelerini tek tek gözlemleyerek ve kontrol ederek verim ve güvenliği en üst düzeyde tutmaktadır.
3. OVEO EDS, yenilenebilir enerji kaynaklarından ve elektrik tarifesinin en ucuz olduğu zaman aralığında şebekeden enerji depolamaya ve depolanan enerjinin, enerji üretiminin ihtiyacı karşılayamadığı zaman aralığında daha pahalı fiyattan şebekeye satılması amacına hizmet edecek şekilde kullanılması ile sürekli kar ve yüksek güvenilirlik avantajı sağlamaktadır.
4. Talebe göre aynı zamanda Kesintisiz Güç Kaynağı olarak da kullanılabilen OVEO EDS, kesintisiz ve uzun süreli sessiz ve kokusuz bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Hatta yatlar için de, marinada depolanan enerjinin denizde kullanılması ve böylece sesli ve çevreye zararlı gaz salan jeneratörlerin yerini alması hedeflenmektedir.
5. OVEO EDS’nin Kesintisiz Güç Kaynağı olarak kullanılması, voltaj/frekans regülasyon özelliğiyle, sağlanan enerji kalitesini sürekli aynı seviyede tutmaktadır.
6. OVEO ESS Kesintisiz Güç Kaynağı yapılandırmasında kullanıldığında, jeneratör destekli kısa süreli (~15dk) UPS cihazları yerine, uzun dönem beslemeli ( söz konusu sistemde 12 güne kadar ) bir sistem olarak kesintisiz bir enerji kaynağı olarak çalışır. Jeneratörlerin bakım; yakıt; lojistik; ses; koku gibi olumsuz özelliklerinden tamamen uzaklaşılmasını sağlar.
7. LiFePO4 temelli batarya kullanımı ile güvenlik konusunda üstün bir altyapı sağlanmıştır. Kullanılan batarya teknoloji sayesinde yanma ve gaz konusunda riskler minimize edilmiştir. OVEO ESS içinde ayrıca yangın güvenlik sistemi de bulunmaktadır.
8. OVEO ESS’nin içinde kullanılan bataryalar OVEO BMS sayesinde alışılagelmiş bataryalardan farklı olarak uzun süreli bir ömür sunmaktadır. Endüstriyel kullanımda ise sürekli günlük şarj ve deşarjlar ile kullanım ile zamana bağlı kapasite değişimi, üretici firma tarafından şöyle belirtilmektedir: Her 2500 çevrim süresince sistem kapasitesi doğrusal olarak %20 civarında azalmaktadır. Sistem günde bir çevrim yapacak şekilde düşünüldüğünde, 2500 çevrim 7 yıl sürmektedir. Buna bağlı olarak, 10. yılın sonunda sistem yaklaşık olarak %30 kapasite kaybetmiş şekilde çalışmasına devam ediyor olacaktır.

Ayrıca, OVEO ESS bu özellikleri ile modüler bir yapıda tasarlanmıştır; 110kWh lık baz sistemler bir araya getirilerek megawatt lık enerji depolama sistemleri oluşturma kapasitesine sahiptir.

SİSTEM GÜVENLİĞİ:

Gerçek zamanlı sistem hata teşhisi ve müdahale sistemi
Uzaktan erişim ile önleyici bakım
Manuel ve Elektronik Kontrollü Devreye Alma / Ayırma
Aşırı Gerilim Koruması
DC Akım Koruması
Aşırı Akım Koruması
Aşırı Sıcaklık Koruması
Aşırı Yük Koruması
Kaçak Akım Koruması
Önemli Not: Sistemin kurulacağı ortamda, iklimlendirme sistemi ile uygun sıcaklık koşullarının sağlanması gerekmektedir.

BATARYA:

Lityum temelli bakım gerektirmeyen tip akü
Düşük eşdeğer seri direnç
Yüksek şarj / deşarj verimi
Çok düşük bekleme kapasite kaybı
Kapasite: 2500 şarj/deşarj sonunda %80 kapasite koruma

Her 2500 çevrim süresince sistem kapasitesi doğrusal olarak %20 civarında azalmaktadır. Sistem günde bir çevrim yapacak şekilde düşünüldüğünde, 2500 çevrim 7 yıl sürmektedir. Buna bağlı olarak, 10. yılın sonunda sistem yaklaşık olarak %30 kapasite kaybetmiş şekilde çalışmasına devam ediyor olacaktır.

Enerji Depolama Sistemi enerjinin verimli ve kesintisiz olarak kullanımı ve enerjinin akıllı yönetimi açısından en uygun çözümdür.
3,5 kWh’dan 1 MWh ve katlarına kadar enerji depolamak mümkündür.
2 saatte şarj edilebilmektedir, istenildiğinde daha da hızlı şarj edilebilmektedir.
2 saatte deşarj edilebilmektedir, istenildiğinde 20 dakika da deşarj edilebilir.
Garanti süresi: 7yıl veya 2500 çevrimdir.
Sistemde yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü (20 yıl) Lityum esaslı bataryalar kullanılmaktadır.
Kullanım süresince herhangi bir periyodik bakıma ihtiyaç duymayacaktır.

Yenilenebilir Enerji

Güneş Enerji Sistemleri

Fotovoltaik Sistem nedir?

Güneşin yaydığı ve dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir. Güneş enerjisi teknolojileri ise dünyamıza ulaşan bu enerjinin insanların faydalanabileceği hale getirilmesini sağlar.

Piyasada yaygın olarak satılan fotovoltaik (PV) paneller güneş enerjisinin yaklaşık %15‘ini elektriği dönüştürebilmektedir. Sürdürülen çeşitli araştırmalarla %30-%40 verimlilikle güneş enerjisini elektriğe dönüştürebilen sistemler geliştirilmeye çalışılmaktadır. 1 m2‘lik ve %15 verimli çalışan bir güneş PV paneli, yaz günlerinde, açık havalarda yaklaşık 1 kwh elektrik üretir.

Fotovoltaik modüller uygulamaya bağlı olarak, akümülatörler, invertörler, akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir fotovoltaik sistemi oluştururlar. Bu sistemler, geçmiş zamanlarda sadece yerleşim yerlerinden uzak, elektrik şebekesi olmayan yörelerde, jeneratöre yakıt taşımanın zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanılırken, artık şebeke bağlantısı olan yerleşim yerlerinde de şebeke bağlantılı olarak evlerin çatılarına ve büyük ölçekli santral uygulamalarında da kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Bunun dışında dizel jeneratörler ya da başka güç sistemleri ile birlikte karma olarak kullanılmaları da mümkündür.

Temiz Enerji Çözümleri

Kojenerasyon

Kojenerasyon Nedir?

Kojenerasyon (İngilizce; Cogeneration veya combined heat and power (kısaca CHP)), tercihen ısı tüketimi olan yerlerde kullanılan ve aynı zamanda bölge ısıtma ağını yararlı ısıyla besleyebilen elektrik enerjisi ve ısı üretebilen modüler yapılı bir sistemdir. Bu sistem kombine ısı ve güç sistemi ilkesine dayanmaktadır. Elektrik üretgeçi için hareketlendirici olarak yanmalı motorlar, yani dizel veya gaz motorları ve bunun yanında gaz tribünleri kullanan bir sistemdir. Geleneksel lokal ısıtma sistemleri ve merkezî enerji santrallerine göre gösterdiği yüksek verimlilik derecesi nedeniyle elektrik üretiminden elde edilen atık ısı doğrudan oluştuğu yerde kullanılır. Elektrik enerjisi verimliliği tesis büyüklüğünden bağımsız olarak %25 ile %50 arasında değişmektedir. Bölgesel ısıtma sistemde atık ısı kullanımıyla dahili birincil enerjinin %80'ninden %90'a kadar kullanılabilmektedir. Kojenerasyonlar %40 kadar birincil enerjiyi tasarruf edebilmektedirler.

Neden Kojenerasyon?

Yüksek Enerji Tasarrufu : Elektrik üretilirken ortaya çıkan ısı, kojenerasyon sistemlerinde kullanıma girer ve ısıtmada, soğutmada veya mekanik enerji elde edilecek şekilde tekrar kullanılır. Kojenerasyonda Verimlilik ve Tasarruf
Daha Temiz Enerji Üretimi : Kojenerasyon sistemlerinin birincil yakıtı doğal gazdır. Kullanılabilecek diğer yakıtlara göre, CO2 salınım miktarı değişir. Aynı miktarda yakıtla elektrik enerjisinin yanında, ısı enerjisi de elde edildiğinden dolayı geleneksel sistemlere göre sera gazlarının salınım miktarı yarı yarıya düşer. Kyoto protokolüne uygun bir sistemdir.
Yakıt Çeşitliliği : Sistemin birincil yakıtı olan doğal gaz dışında, biyolojik yakıtlar ve atıklardan yararlanabileceği gibi, diğer fosil yakıtları da kullanmak mümkündür.
Tüketim İhtiyacına Göre Üretim : Kojenerasyon sistemi kurulan tesis, sadece ihtiyacını görecek kadar üretim yapabileceği gibi, fazla üretimi de satabilir.
Kesintisiz Elektrik Üretimi : Geleneksel elektrik üretiminde ve dağıtımında karşılaşılan sorunlar, kojenerasyon sistemleri entegre edilmiş tesislerde görülmez. Kojenerasyon her zaman sabit gerilim, sabit frekans sağlar. Böylelikle fabrika üretimleri aksamaz.
Yüksek Verimli Üretim : Daha az miktar yakıtla, daha fazla enerji üretilir.
Üretilen Enerjinin Dağıtım Kaybına Uğramaması : Enerji zaten tesiste üretildiği için dağıtımda ve iletimde kayıp olmadığı gibi, dağıtım ve iletim için ek masraflar ortadan kalkar.
Montaj Süresinin Kısa Olması : Sistemin montaj süresi sadece birkaç günle sınırlıdır.
Bakım Süresi ve Kolaylığı : Kojenerasyon sistemlerinin bakım süresi, 1 yıl içinde sadece 1 haftadır.
Yüksek Erişebilirlik ve Esneklik : Isıtma gerekmeyen tesislerde veya mevsimsel değişikliklerle ısıtmanın belirli bir süre gerekli olmadığı dönemlerde, buhar türbinleri kullanılarak, ortaya çıkan ısıdan bir kez daha elektrik enerjisi üretilebilir (ya da mekanik enerji olarak kullanılabilir.)
Yatırımın Kısa Sürede Amorti Edilmesi : Kojenerasyon, her nereye kurulursa kurulsun, yüksek verimli ve yüksek tasarruflu bir işlem olduğu için (özellikle hayati bir konu olan "enerji" hakkında olduğundan) diğer yatırımlara göre çok kısa sürede kendisini amorti eder. Bu süre 1,5 yıl ile 4 yıl arasında değişir.

Elektrik üretgeçi için hareketlendirici olarak yanmalı motorlar, yani dizel veya gaz motorları ve bunun yanında gaz tribünleri kullanan bir sistemdir.

Geleneksel lokal ısıtma sistemleri ve merkezî enerji santrallerine göre gösterdiği yüksek verimlilik derecesi nedeniyle elektrik üretiminden elde edilen atık ısı doğrudan oluştuğu yerde kullanılır. Elektrik enerjisi verimliliği tesis büyüklüğünden bağımsız olarak %25 ile %50 arasında değişmektedir. Bölgesel ısıtma sistemde atık ısı kullanımıyla dahili birincil enerjinin %80'ninden %90'a kadar kullanılabilmektedir. Kojenerasyonlar %40 kadar birincil enerjiyi tasarruf edebilmektedirler.

Geleneksel kojenerasyon birimlerinin beş kilowatt (kW) ile beş megavat (MW) arasında elektrik kapasiteleri vardır. 50 kW altında olanlarda mini kombine ısı ve güç birimlerinden söz edilirken, 15 kW altında olanlara mikro kojenerasyon denir. Mini ve mikro kojenerasyonlar hanelerde, küçük işletmelerde ve yerleşim birimlerinde kullanılmaktadır. Kombine ısı ve güç birimleri aynı zamanda ısıtma santrallerinde tipik olarak birkaç yüz MW'lık enerji kapasiteli santrallerde kullanılmaktadır.

Trijenerasyon

Trijenerasyon, tek bir enerji kaynağından hareketle mekanik (elektrik), ısı ve soğutma enerjilerinin eş zamanlı olarak üretilmesidir. Isı enerjisini soğutma enerjisine dönüştüren absorbsiyonlu chiller, ilk defa Fransız bilim adamı Ferdinand Carré tarafından 1858 yılında bulundu ve su + sülfürik asit kullanıldı. 1926 yılında Albert Einstein ve öğrencisi Leó Szilárd tarafından Einstein refrigerator olarak bilinen alternatif dizayn şeklinde geliştirilerek 1930 yılında patenti alındı.

Çok az hareketli parçası olan, çalışması için sadece ısı enerjisine ihtiyaç duyulan absorbsiyonlu chillerde soğutma prensibi çevrimli buharlaşma-yoğuşma döngüsüne dayanmaktadır; buharlaştırıcı, absorber, jeneratör ve yoğuşturucu olmak üzere dört temel ısı transfer yüzeyi söz konusudur. Pek çok ticari kurumda yaygın olarak yer alan basit bir absorbsiyonlu soğutma sisteminde solüsyon olarak genellikle lityum bromür - su çözeltisi kullanılmaktadır.

Yazılım

Smart Home (Coming Soon)